Leaf image

Referat

Gävlegatan 16
102 67 Stockholm

Telefon 08-410 230 60

   

Konsulter inom strategisk affärsutveckling

Referat är en stockholmsbaserad konsultbyrå som hjälper företag med rådgivning och genomförandestöd i projektform. Vi arbetar tillsammans med kunden i strategiska affärsutvecklingsprocesser med allt från att analysera nya möjligheter till att genomföra planer om företagets styrning, effektivisering eller expansion.

I vårt arbete betonar vi professionell analys, enkla och fungerande lösningar samt ett aktivt och metodiskt genomförandestöd. Allt arbete genomsyras av ett pragmatiskt förhållningssätt och förståelse för kundens affär och verksamhet. I vår kundlista finns svenska samt internationella företag av större storlek samt även mindre företag med stora ambitioner.

Läs gärna mer om vårt återkommande Best Practice Colloquium som är ett användbart och mycket väl uppskattat forum för chefer och företagsledare. Under ett Best Practice Colloquium belyser och diskuterar deltagarna specifika gemensamma frågeställningar eller problemområden. Referat sätter ihop en matchande deltagarlista och bjuder in till forum tillsammans med det företag som väckt den aktuella frågeställningen.